In de marketing en zeker de online marketing zie je dat bedrijven hard groeien. We doen steeds meer online en daardoor is er een grotere behoefte aan online marketing. Door de groei van Online marketing bedrijven worden een aantal aspecten meer van belang binnen dergelijke organisatie. Een goede vertrouwenspersoon is daar één van. Een vertrouwenspersoon is een uitdagende rol. Het getuigd van goed werkgeverschap om deze vertrouwenspersoon goed op te leiden. Een training vertrouwenspersoon speelt hier een belangrijke rol in.  Maar welke aspecten zijn van belang als u een training vertrouwenspersoon gaat selecteren. In dit blog nemen we je mee in de belangrijkste aspecten hierin.

training vertrouwenspersoon plaatje

Kies een geaccrediteerde training vertrouwenspersoon

In Nederland is er de Landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen (LVV). Zij staan voor de belangen van vertrouwenspersonen en de kwaliteit van vertrouwenspersonen. Dit doen zij onder andere door de kwaliteit van de training vertrouwenspersoon te toetsen. Als een training aan de voorwaarde van de LVV voldoende is het een door de LVV geaccrediteerde training en dat betekent dat u officieel gecertificeerd vertrouwenspersoon bent na het afronden van deze training. Gaat u een training selecteren dat is deze certificering een belangrijk aspect in uw selectieprocedure. Dergelijke trainingen bieden vaak ook bij- en nascholing aan. Deze bij- en nasscholing is belangrijk omdat de LVV permanente educatie verlangd om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling op vertrouwenspersoon gebied. Doet u deze nascholing niet dan vervalt na verloop van tijd uw certificering en dat is zonde. Kijk dus goed of de nascholing als permanente educatie ingezet kan worden. Vaak is dat zo en de geaccrediteerde opleidingsinstelling kan u hier goed in adviseren.  Het is wel handig als u de nascholing bij dezelfde instelling kunt volgen. Zo sluit de stof die u leert goed aan op wat u al geleerd heeft.

Hoe ziet de training vertrouwenspersoon er inhoudelijk uit?

De training vertrouwenspersoon bestaat uit een stuk inhoud over de Arbowet en dan vooral de aspecten waar u als vertrouwenspersoon mee te maken kan krijgen. Verder bestaat de training veel uit gespreksvaardigheden trainen. U kunt als vertrouwenspersoon met lastige kwesties te maken krijgen en daarom zijn deze gespreksvaardigheden enorm van belang om hier goed mee om te kunnen gaan. De toetsing aan het einde van de training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inhoudelijke kennis wordt getoetst aan de hand van een meerkeuzelijst
  • U voert een zogenaamd opvanggesprek  in een rollenspel
  • Er wordt naar uw basishouding in de training vertrouwenspersoon gekeken
  • Er wordt gekeken naar uw zelfreflectie.